Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Indikovaná primární prevence - individuální a rodinné poradenství
Identifikátor dotace:
PRCH-IP-0027/2017/MSMT OPVK
Účastník:
CENTRUM PROTIDROGOVÉ PREVENCE A TERAPIE, o.p.s.
Částka:
227 418,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Selektivní primární prevence
Identifikátor dotace:
PRCH-IP-0026/2017/MSMT OPVK
Účastník:
CENTRUM PROTIDROGOVÉ PREVENCE A TERAPIE, o.p.s.
Částka:
227 418,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Všeobecná primární prevence
Identifikátor dotace:
PRCH-IP-0025/2017/MSMT OPVK
Účastník:
CENTRUM PROTIDROGOVÉ PREVENCE A TERAPIE, o.p.s.
Částka:
113 710,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017“
Identifikátor dotace:
28580-2/2017-1/MSMT OPVK
Účastník:
Dívčí katolická střední škola
Částka:
59 496,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017“
Identifikátor dotace:
28580-1/2017-1/MSMT OPVK
Účastník:
Dvouletá katolická střední škola
Částka:
59 496,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
26.4.2018
Název dotace:
Prepojení vytápění a přípravy teplé vody z důvodu přechodu CZT z páry na horkovod v objektu KHS Jč. kraje - Písek
Identifikátor dotace:
MZDR 17774/2018/MZ INV
Účastník:
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Částka:
350 000,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo zdravotnictví
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením; financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období leden – srpen 2018.
Identifikátor dotace:
30897-3/2017-54/MSMT OPVK
Účastník:
Jihočeský kraj
Částka:
1 507 888,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením; financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období leden – srpen 2018.
Identifikátor dotace:
30897/2017-53/MSMT OPVK
Účastník:
Dívčí katolická střední škola
Částka:
130 784,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením; financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období leden – srpen 2018.
Identifikátor dotace:
30897-6/2017-52/MSMT OPVK
Účastník:
Liberecký kraj
Částka:
120 594,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením; financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období leden – srpen 2018.
Identifikátor dotace:
30897-7/2017-54/MSMT OPVK
Účastník:
Liberecký kraj
Částka:
4 092 240,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikace osob:
 
Zobrazit výsledků na stránku: z 88780 záznamů