Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Poskytnutí finančního příspěvku ze státniho rozpočtu na hospodaření v lesích
Identifikátor dotace:
SpMO 1172-293/2018-1216/dotace-cedr
Účastník:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Částka:
10 000 000,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo obrany
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Správa skládek státního podniku DIAMO
Identifikátor dotace:
62/2018/00008/CEDR-resorty MPO
Účastník:
DIAMO, s. p.
Částka:
10 706 000,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Krytí MSZN dle NV č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
Identifikátor dotace:
62/2018/00010/CEDR-resorty MPO
Účastník:
DIAMO, s. p.
Částka:
7 239 900,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Krytí MSZN dle NV č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činností právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
Identifikátor dotace:
62/2018/00009/CEDR-resorty MPO
Účastník:
DIAMO, s. p.
Částka:
85 365 666,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Krytí mandatorních sociálně zdravotních nákladů dle zákona č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků
Identifikátor dotace:
62/2018/00001/CEDR-resorty MPO
Účastník:
DIAMO, s. p.
Částka:
369 260 000,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
B.j. 11 PB – PČB Bohušov
Identifikátor dotace:
88709/DIS MMR
Účastník:
Si&Mi Company s.r.o.
Částka:
6 600 000,00 Kč
Poskytovatel:
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Identifikace osob:
Hana Michnová
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Územní plán Jedlí
Identifikátor dotace:
95959/DIS MMR
Účastník:
Obec Jedlí
Částka:
174 240,00 Kč
Poskytovatel:
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Územní plán Milovice u Hořic
Identifikátor dotace:
93984/DIS MMR
Účastník:
Obec Milovice u Hořic
Částka:
290 400,00 Kč
Poskytovatel:
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Vytvoření strategických dokumentů pro Sdružení obcí Sedlčanska a obce svazku
Identifikátor dotace:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009965/MS2014+
Účastník:
Sdružení obcí Sedlčanska
Částka:
4 817 488,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Vytvoření strategických dokumentů pro Mikroregion Žídelná
Identifikátor dotace:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009988/MS2014+
Účastník:
Mikroregion Žídelná
Částka:
5 742 660,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Identifikace osob:
 
Zobrazit výsledků na stránku: z 104699 záznamů