Na základě zákona č. 484/2020 Sb. ze dne 27. 11. 2020, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) dojde s účinností od 1. 1. 2022 k ukončení činnosti portálu DotInfo. Ministerstvo financí plánuje nahradit DotInfo modernějším nástrojem pro zveřejňování údajů o dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu.
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Rozšíření prototypových dílen pro TP Jihlava
Identifikátor dotace:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_365/0025676/MS2014+
Účastník:
CGMC, družstvo
Částka:
150 438 698,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Transferfaktor TFI - Léčivý přípravek
Identifikátor dotace:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0026008/MS2014+
Účastník:
AUMED, a.s.
Částka:
20 059 800,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Nové odborné učebny ZŠ Pohůrecká, České Budějovice
Identifikátor dotace:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0017069/MS2014+
Účastník:
Statutární město České Budějovice
Částka:
34 501 890,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Energetické úspory a instalace centralizované VZT v učebnovém pavilonu ZŠ Horní Bečva 5.1b
Identifikátor dotace:
CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013608/MS2014+
Účastník:
Obec Horní Bečva
Částka:
2 140 876,85 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo životního prostředí
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Energetické úspory a instalace centralizované VZT v učebnovém pavilonu ZŠ Horní Bečva 5.1a
Identifikátor dotace:
CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013607/MS2014+
Účastník:
Obec Horní Bečva
Částka:
5 637 603,76 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo životního prostředí
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Úspory energie - podnikatelský objekt Slavíkova 284/2
Identifikátor dotace:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025626/MS2014+
Účastník:
Infinity Energy, s.r.o.
Částka:
2 384 524,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Výměna laser centra s chlazením za novou technologii ve společnosti LAMBRO - 92 a.s.
Identifikátor dotace:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025746/MS2014+
Účastník:
LAMBRO - 92 a.s.
Částka:
11 225 708,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Realizace technologických úsporných opatření ve společnosti MESIT air, a.s.
Identifikátor dotace:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025862/MS2014+
Účastník:
MESIT air, a.s.
Částka:
3 855 572,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Snížení energetické náročnosti, stavební úpravy objektu občanské vybavenosti a změna užívání na budovu pro administrativu
Identifikátor dotace:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025831/MS2014+
Účastník:
BENKO KLIMA s.r.o.
Částka:
4 869 907,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Snížení energetické náročnosti budovy firmy RG MEDIA s.r.o.
Identifikátor dotace:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025780/MS2014+
Účastník:
RG MEDIA s.r.o.
Částka:
3 595 500,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Zobrazit výsledků na stránku: z 198053 záznamů