Na základě zákona č. 484/2020 Sb. ze dne 27. 11. 2020, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) dojde s účinností od 1. 1. 2022 k ukončení činnosti portálu DotInfo. Ministerstvo financí plánuje nahradit DotInfo modernějším nástrojem pro zveřejňování údajů o dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu.
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Inovace produktu a procesů ve společnosti Ševčík HYDRO s.r.o.
Identifikátor dotace:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0025033/MS2014+
Účastník:
Ševčík HYDRO s.r.o.
Částka:
6 391 136,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Inovace výroby hasící a evakuační pomůcky - HUSSECHUCK
Identifikátor dotace:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0025748/MS2014+
Účastník:
EMET inovation s.r.o.
Částka:
127 370 000,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Pořízení výrobní technologie pro inovace v Direct Fly s.r.o.
Identifikátor dotace:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0026154/MS2014+
Účastník:
Direct Fly s.r.o.
Částka:
5 880 792,35 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Energeticky úsporná opatření v objektu školy TSG a ZŠ
Identifikátor dotace:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025655/MS2014+
Účastník:
Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.
Částka:
10 498 601,74 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Výměna laserové řezačky a osvětlení Fritzmeier s.r.o
Identifikátor dotace:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025559/MS2014+
Účastník:
Fritzmeier s.r.o.
Částka:
32 048 152,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Úspora energie výměnou CNC obráběcích center, osvětlení a izolace potrubí pro vytápění
Identifikátor dotace:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024805/MS2014+
Účastník:
INPROMA, spol. s r.o.
Částka:
8 574 025,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Realizace energetických úspor ve společnosti GPN GmbH - organizační složka Česká republika
Identifikátor dotace:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024285/MS2014+
Účastník:
GPN GmbH
Částka:
5 825 701,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Snížení energetické náročnosti ve společnosti ELE SERVIS CZ s.r.o.
Identifikátor dotace:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0023960/MS2014+
Účastník:
ELE SERVIS CZ s.r.o.
Částka:
21 530 000,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY SPOLEČNOSTI ABISKO, s.r.o.
Identifikátor dotace:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025034/MS2014+
Účastník:
ABISKO, s.r.o.
Částka:
4 371 811,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Zavedení energeticky úsporných opatření ve výrobě GoodPRO - nákup katru
Identifikátor dotace:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024795/MS2014+
Účastník:
GoodPRO, s.r.o.
Částka:
4 790 000,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Zobrazit výsledků na stránku: z 193257 záznamů