Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
20267233 - A.2, A.4, C.3.1, C.5
Identifikátor dotace:
3863/2019/315/EDS
Účastník:
Bohumil Janík
Částka:
394 835,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo životního prostředí
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
VD Boskovice - rekonstrukce vodního díla - zvýšení bezpečnosti za povodní
Identifikátor dotace:
832/2016*329/EDS
Účastník:
Povodí Moravy, s.p.
Částka:
105 394 243,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo zemědělství
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
3.10.2018
Název dotace:
Teplá - Rekonstrukce požární zbrojnice
Identifikátor dotace:
JSDH-P3-2018-00229/EDS
Účastník:
město Teplá
Částka:
1 600 000,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo vnitra
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
4.9.2018
Název dotace:
FZŠ - Chvalovice - Cisternová automobilová stříkačka
Identifikátor dotace:
JSDH-P1-2018-00024/EDS
Účastník:
Obec Chvalovice
Částka:
2 500 000,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo vnitra
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
7.9.2018
Název dotace:
Suchá nádrž Choltický
Identifikátor dotace:
798/2016*329/EDS
Účastník:
Povodí Odry, státní podnik
Částka:
31 496 600,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo zemědělství
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Markoušovický potok - zkapacitnění
Identifikátor dotace:
788/2016*329/EDS
Účastník:
Lesy České republiky, s.p.
Částka:
4 191 000,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo zemědělství
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
6.8.2018
Název dotace:
VD Labská - zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu
Identifikátor dotace:
683/2016*329/EDS
Účastník:
Povodí Labe, státní podnik
Částka:
97 555 085,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo zemědělství
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B
Identifikátor dotace:
11/2017*329/EDS
Účastník:
Povodí Moravy, s.p.
Částka:
629 186 934,38 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo zemědělství
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
20.12.2017
Název dotace:
Vývoj Programu pro testování a kalibrace měřidel tlaku
Identifikátor dotace:
CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009274/EDS
Účastník:
BHV senzory s.r.o.
Částka:
1 038 872,17 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Město Mníšek pod Brdy - Rozšíření kapacity ZŠ v Mníšku pod Brdy Komenského 420
Identifikátor dotace:
20/2014/398/EDS
Účastník:
Město Mníšek pod Brdy
Částka:
85 761 000,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo financí.
Identifikace osob:
 
Zobrazit výsledků na stránku: z 123956 záznamů