Na základě zákona č. 484/2020 Sb. ze dne 27. 11. 2020, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) dojde s účinností od 1. 1. 2022 k ukončení činnosti portálu DotInfo. Ministerstvo financí plánuje nahradit DotInfo modernějším nástrojem pro zveřejňování údajů o dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu.
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Pořízení linek na výrobu respirátorů
Identifikátor dotace:
CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0021687/MS2014+
Účastník:
General Public s.r.o.
Částka:
31 923 600,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Inovace pro zavedení nového druhu tekutého potěru
Identifikátor dotace:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0025007/MS2014+
Účastník:
MFC - MORFICO s.r.o.
Částka:
10 527 942,43 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Inovované textilie a procesy pro udržitelný rozvoj
Identifikátor dotace:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0025097/MS2014+
Účastník:
Sage Automotive Interiors, Strakonice Fabrics, s.r.o.
Částka:
62 668 435,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice - 1. etapa (výšková část + střed)
Identifikátor dotace:
CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013705/MS2014+
Účastník:
Správa železnic, státní organizace
Částka:
24 112 795,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo životního prostředí
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Sanace svahu v obci Dražovice
Identifikátor dotace:
CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_143/0012573/MS2014+
Účastník:
Obec Dražovice
Částka:
3 869 807,72 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo životního prostředí
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
II/331 Stará Boleslav, obchvat
Identifikátor dotace:
CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016123/MS2014+
Účastník:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Částka:
153 570 695,65 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Modernizace silnice II/360 Polička - Korouhev - hranice kraje
Identifikátor dotace:
CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016122/MS2014+
Účastník:
Pardubický kraj
Částka:
84 557 831,42 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Úspora energie společnosti JACOM spol. s.r.o.
Identifikátor dotace:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024628/MS2014+
Účastník:
JACOM, spol. s r.o.
Částka:
14 600 000,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Rekonstrukce dopravních cest, provoz Smržice
Identifikátor dotace:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025120/MS2014+
Účastník:
Zemědělské družstvo Smržice
Částka:
1 465 000,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Soubor energetických opatření ve společnosti S - Kunststofftechnik s.r.o.
Identifikátor dotace:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025114/MS2014+
Účastník:
S - Kunststofftechnik s.r.o.
Částka:
7 008 487,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Identifikace osob:
 
Zobrazit výsledků na stránku: z 185608 záznamů