Na základě zákona č. 484/2020 Sb. ze dne 27. 11. 2020, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) dojde s účinností od 1. 1. 2022 k ukončení činnosti portálu DotInfo. Ministerstvo financí plánuje nahradit DotInfo modernějším nástrojem pro zveřejňování údajů o dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu.
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Modernizace odborných učeben SŠ DAKOL Havířov
Identifikátor dotace:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0017236/MS2014+
Účastník:
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Částka:
1 393 300,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Nákup vybavení pro posílení odborných kompetencí technických a řemeslných oborů
Identifikátor dotace:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0017205/MS2014+
Účastník:
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
Částka:
2 561 818,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Moderní odborné učebny na OA a SOŠ logistická, Opava
Identifikátor dotace:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0017220/MS2014+
Účastník:
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
Částka:
4 207 421,74 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Obnova fasády bývalého správního úřadu chotěšovského kláštera
Identifikátor dotace:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0017036/MS2014+
Účastník:
Miroslav Brouček
Částka:
1 018 624,83 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Severní ohradní zeď spodní zahrady kláštera
Identifikátor dotace:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0017049/MS2014+
Účastník:
Šimek Lubor, Ing.
Částka:
2 938 994,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
REVITALIZACE KOSTELA SV. PROKOPA VE STRAKONICÍCH ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI PAMÁTKY II.
Identifikátor dotace:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0012986/MS2014+
Účastník:
Římskokatolická farnost Strakonice
Částka:
1 703 990,85 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Sociální služby Domácího hospice sv. Markéty
Identifikátor dotace:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016716/MS2014+
Účastník:
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Částka:
1 000 000,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Zajištění infrastruktury pro rozvoj komunitního centra Nýrsko
Identifikátor dotace:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016709/MS2014+
Účastník:
Město Nýrsko
Částka:
2 315 789,47 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Odstranění bariér v Centru sociálních služeb Kyjov
Identifikátor dotace:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0017057/MS2014+
Účastník:
Město Kyjov
Částka:
1 162 948,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Identifikace osob:
 
Datum zveřejnění:
 
Název dotace:
Rekonstrukce Azylového domu sv. Josefa pro rodiny s dětmi v Lochovicích
Identifikátor dotace:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015583/MS2014+
Účastník:
Charita Beroun
Částka:
1 694 001,00 Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Identifikace osob:
 
Zobrazit výsledků na stránku: z 198778 záznamů