A je to!

Datum zveřejnění:
 
Identifikátor dot. / Kód IS:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004990 / MS2014+
Evidenční číslo dotace:
 
Název dotace:
A je to!
Částka požadovaná:
15 697 364,00 Kč
Částka schválená:
15 697 364,00 Kč
Účel dotace:
 


page_bottom
<  Zpět