Rozvoj kompetencí pro získání a udržení bydlení

Datum zveřejnění:
 
Identifikátor dot. / Kód IS:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0010177 / MS2014+
Evidenční číslo dotace:
 
Název dotace:
Rozvoj kompetencí pro získání a udržení bydlení
Částka požadovaná:
23 387 193,60 Kč
Částka schválená:
18 819 753,60 Kč
Účel dotace:
 


page_bottom
<  Zpět