Polytechnické centrum SPŠ Klatovy

Datum zveřejnění:
 
Identifikátor dot. / Kód IS:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004876 / MS2014+
Evidenční číslo dotace:
 
Název dotace:
Polytechnické centrum SPŠ Klatovy
Částka požadovaná:
11 999 698,76 Kč
Částka schválená:
11 999 698,76 Kč
Účel dotace:
 


page_bottom
<  Zpět