Aplikace výstupů gender auditu do společnosti Moderní škola s.r.o.

Datum zveřejnění:
 
Identifikátor dot. / Kód IS:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010196 / MS2014+
Evidenční číslo dotace:
 
Název dotace:
Aplikace výstupů gender auditu do společnosti Moderní škola s.r.o.
Částka požadovaná:
3 814 960,00 Kč
Částka schválená:
3 154 960,00 Kč
Účel dotace:
 


page_bottom
<  Zpět