Technická pomoc ZS OPD 2016-2023

Datum zveřejnění:
 
Identifikátor dot. / Kód IS:
24/2019-430-PPR/3 / O 430
Evidenční číslo dotace:
24/2019-430-PPR/3
Název dotace:
Technická pomoc ZS OPD 2016-2023
Částka požadovaná:
31 711 960,88 Kč
Částka schválená:
31 711 960,88 Kč
Účel dotace:
Prostředky jsoou poskytovány za účelem zajištění financování neinvestičních výdajů OP Doprava realizovaných do 31.12.2018.


page_bottom
<  Zpět