Vzdělávání zaměstnanců společnosti V Invest CZ a.s.

Datum zveřejnění:
 
Identifikátor dot. / Kód IS:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005001 / MS2014+
Evidenční číslo dotace:
 
Název dotace:
Vzdělávání zaměstnanců společnosti V Invest CZ a.s.
Částka požadovaná:
1 490 632,00 Kč
Částka schválená:
1 483 560,00 Kč
Účel dotace:
 


page_bottom
<  Zpět