Výměna zpevněných ploch v obci Liptál

Datum zveřejnění:
 
Identifikátor dot. / Kód IS:
CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011461 / MS2014+
Evidenční číslo dotace:
 
Název dotace:
Výměna zpevněných ploch v obci Liptál
Částka požadovaná:
7 839 258,71 Kč
Částka schválená:
7 796 855,00 Kč
Účel dotace:
 


page_bottom
<  Zpět