Vodní park Benátky Česká Třebová - SO 03 Retenční biotop

Datum zveřejnění:
 
Identifikátor dot. / Kód IS:
CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011481 / MS2014+
Evidenční číslo dotace:
 
Název dotace:
Vodní park Benátky Česká Třebová - SO 03 Retenční biotop
Částka požadovaná:
4 762 975,00 Kč
Částka schválená:
4 738 775,00 Kč
Účel dotace:
 


page_bottom
<  Zpět