Implementace doporučených opatření genderového auditu společnosti ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s.

Datum zveřejnění:
 
Identifikátor dot. / Kód IS:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010518 / MS2014+
Evidenční číslo dotace:
 
Název dotace:
Implementace doporučených opatření genderového auditu společnosti ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s.
Částka požadovaná:
2 163 750,00 Kč
Částka schválená:
 
Účel dotace:
 


page_bottom
<  Zpět