Investiční podpora učeben polytechniky a přírodních věd Fara Michalovy Hory

Datum zveřejnění:
 
Identifikátor dot. / Kód IS:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004975 / MS2014+
Evidenční číslo dotace:
 
Název dotace:
Investiční podpora učeben polytechniky a přírodních věd Fara Michalovy Hory
Částka požadovaná:
1 211 667,00 Kč
Částka schválená:
980 331,12 Kč
Účel dotace:
 


page_bottom
<  Zpět