Oprava vodní nádrže "Dolejší rybník" v Krsicích, na pozemcích p.č. 230/2, 230/12 a 230/30 s napojením na vodoteč p.č. 230/26 (přítok) a 230/12 (odtok),v k.ú. Krsice

Datum zveřejnění:
 
Identifikátor dot. / Kód IS:
330/2017*329 / EDS
Evidenční číslo dotace:
129D293004191
Název dotace:
Oprava vodní nádrže "Dolejší rybník" v Krsicích, na pozemcích p.č. 230/2, 230/12 a 230/30 s napojením na vodoteč p.č. 230/26 (přítok) a 230/12 (odtok),v k.ú. Krsice
Částka požadovaná:
4 096 164,32 Kč
Částka schválená:
1 638 000,00 Kč
Účel dotace:
 


page_bottom
<  Zpět