Rozvojem a spoluprací k profesionalitě

Datum zveřejnění:
 
Identifikátor dot. / Kód IS:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015757 / MS2014+
Evidenční číslo dotace:
 
Název dotace:
Rozvojem a spoluprací k profesionalitě
Částka požadovaná:
126 957,00 Kč
Částka schválená:
126 957,00 Kč
Účel dotace:
 


page_bottom
<  Zpět