Publicita a komunikace ŘO IROP 2019-2020

Datum zveřejnění:
 
Identifikátor dot. / Kód IS:
CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0010969 / MS2014+
Evidenční číslo dotace:
 
Název dotace:
Publicita a komunikace ŘO IROP 2019-2020
Částka požadovaná:
29 892 408,00 Kč
Částka schválená:
29 892 408,00 Kč
Účel dotace:
 


page_bottom
<  Zpět