Těšíme se do školní družiny

Datum zveřejnění:
 
Identifikátor dot. / Kód IS:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004946 / MS2014+
Evidenční číslo dotace:
 
Název dotace:
Těšíme se do školní družiny
Částka požadovaná:
7 017 495,00 Kč
Částka schválená:
5 602 062,57 Kč
Účel dotace:
 


page_bottom
<  Zpět