Nová šance

Datum zveřejnění:
 
Identifikátor dot. / Kód IS:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016310 / MS2014+
Evidenční číslo dotace:
 
Název dotace:
Nová šance
Částka požadovaná:
3 182 375,00 Kč
Částka schválená:
3 096 125,00 Kč
Účel dotace:
 


page_bottom
<  Zpět