Cochemský model v ČR

Datum zveřejnění:
 
Identifikátor dot. / Kód IS:
CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0007251 / MS2014+
Evidenční číslo dotace:
 
Název dotace:
Cochemský model v ČR
Částka požadovaná:
4 272 857,50 Kč
Částka schválená:
3 660 657,50 Kč
Účel dotace:
 


page_bottom
<  Zpět