Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - III. etapa

Datum zveřejnění:
 
Identifikátor dot. / Kód IS:
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0006817 / MS2014+
Evidenční číslo dotace:
 
Název dotace:
Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - III. etapa
Částka požadovaná:
69 307 500,00 Kč
Částka schválená:
67 467 208,00 Kč
Účel dotace:
 


page_bottom
<  Zpět