Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2020-2022

Datum zveřejnění:
 
Identifikátor dot. / Kód IS:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016484 / MS2014+
Evidenční číslo dotace:
 
Název dotace:
Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2020-2022
Částka požadovaná:
7 845 467,50 Kč
Částka schválená:
7 845 467,50 Kč
Účel dotace:
 


page_bottom
<  Zpět