Dětská skupina VČELKA

Datum zveřejnění:
 
Identifikátor dot. / Kód IS:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006887 / MS2014+
Evidenční číslo dotace:
 
Název dotace:
Dětská skupina VČELKA
Částka požadovaná:
3 014 622,00 Kč
Částka schválená:
3 000 444,00 Kč
Účel dotace:
 


page_bottom
<  Zpět