Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků komunitárního programu Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF) v rámci projektu C-Roads Czech Republic pro příjemce dotace Státní fond dopravní infrastruktury

Datum zveřejnění:
15. 4. 2019
Identifikátor dot. / Kód IS:
141/2016-710-DSA/114 / O 710
Evidenční číslo dotace:
141/2016-710-DSA/114
Název dotace:
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků komunitárního programu Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF) v rámci projektu C-Roads Czech Republic pro příjemce dotace Státní fond dopravní infrastruktury
Částka požadovaná:
2 190 659,94 Kč
Částka schválená:
2 190 659,94 Kč
Účel dotace:
Finanční prostředky jsou poskytovány z předběžného financování projektu C-Roads Czech Republic (část grantu) na náhradu způsobilých výdajů s mírou spolufinancování 85% vzniklých příjemci v rámci projektu C-Roads Czech Republic za účelem realizace projektu dle Přílohy I „Popis Akce“ Grantové dohody INEA/CEF/TRAN/M2015/1150948 a Projektového plánu projektu (týkající se neinvestičních akcí).


page_bottom
<  Zpět